back to homepage

Tag "Kích thước ảnh chuẩn"

Kích thước hình ảnh lý tưởng trên facebook

Facebook sẽ tự động giảm kích cỡ ảnh khi bạn đăng lên mạng xã hội này. Tuy vậy, nếu bạn chèn các hình ảnh phù hợp với yêu cầu của

Read More