back to homepage

Tag "quảng cáo"

Thảm họa quảng cáo của Việt Nam

Bên cạnh những quảng cáo hay và ý nghĩa, Việt Nam cũng có không ít quảng cáo bị coi là thảm họa vì độ sốc, vô duyên, nhạt nhẽo. Máy

Read More