back to homepage

Tag "Twitter"

Kích thước hình ảnh chuẩn cho các trang web mạng xã hội

Chúng ta đã rất quen thuộc với giao diện hình ảnh trang chủ người dùng của Facebook với ảnh đại diện (profile photo) và ảnh bìa cá nhân (cover photo).

Read More

Chiến lược mạng xã hội của tỉ phú Richard Branson

Khi bạn hỏi ai là doanh nhân thành công nhất trên mạng xã hội, cái tên Richard Branson luôn xuất hiện trong tốp dẫn đầu. Với 7 triệu “followers” (người

Read More